Chia sẻ

Anh Vũ Ngọc Hùng – Nhân viên ngân hàng VCB mổ Cận Loạn

Mổ cận thị laser không chạm

Anh Vũ Ngọc Hùng hiện đang công tác tại ngân hàng VCB Hà Nội. Anh bị cận và loạn trên 5 độ. Mời các bạn xem video quá trình mổ của anh tại bệnh viện mắt VIệt Nhật